Om GFB

Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB)

Människor gör Gotland till det Gotland står för. Människor är viktiga, de startar företag, arbetar på restauranger, i hotell och blir en del av besökarnas upplevelse.

Alla på Gotland är med och skapar en miljö som gör att varje besökare vill komma tillbaka igen och igen.

Vårt medlemsuppdrag är att företräda den gotländska besöksnäringen, gemensamt kan vi bygga Gotland som destination. Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) representerar sina medlemmar där beslut förbereds och fattas. Vi är med och initierar och påverkar i strategiska frågor och är drivande i processer, utredningar och samarbeten.

Regionala exempel: Trafikråd. Tillväxtråd. Kompetensråd. Strategiskt arbete som ”det gotländska handslaget”.
Nationella exempel: SNDMO (Swedish Network of Destination Management Organizations). Samarbete med Visita. Samarbete med Visit Sweden. NCVB (Swedish Network of Conventions Bureaus). ICCA (International Convention and Congress Association)

GFB kan även agera lots avseende projekt och annan finansiering. Vi samordnar nätverksträffar, arrangerar bransch- och tematiska möten för hotell, restaurang, möten och event.

Fler exempel på det vi gör:

  • Kunskapshöjning – Vi trendspanar, tar fram statistik och omvärldsbevakningar. Vi genomför en årlig värdskapsutbildning och samordnar insatser inom personalförsörjning
  • Kompetensförsörjning – GFB driver långsiktiga frågor om att attrahera fler människor till branschen och arbetar för att höja attraktiviteten. Dessutom driver vi ett antal projekt.

Vi vill bli Europas mest hållbara resmål. Tillsammans med medlemmarna ska vi bygga en hållbar destination.

Besök vår hemsida för mer information

Visby ruin - Explore Gotland